Menighedsplejen

Der er mulighed for at støtte Kalvehave menighedspleje ved at indbetale et beløb på følgende kontonumre: 6220 - 1014099 eller MobilePay 72933

     Helligkildestenen ved Kalvehave Kirke

  


Juleaften

Kalvehave Kirke har to gudstjenester juleaften den 24. dec.

 kl.14.00 og kl. 16.00.  Der må være 50 personer ved hver

gudstjeneste og vi håber, man vil finde en passende fordeling.

 

Nytårsaften 

Den 31. december er der gudstjeneste kl.13.30 i Stensby og kl.15.00 i Kalvehave Kirke. Der bliver en kort prædiken, og vi synger de traditionelle nytårssalmer og koret deltager. Bagefter serveres der champagne og kransekager.

 

Afskedsgudstjeneste

Søndag den 31. januar kl.9.30 og 11.00 i henholdsvis Kalvehave Kirke og Stensby Kirke er der afskedsgudstjeneste for Knud Munck. Efter hver gudstjeneste vil der være en mindre reception.

Følg os på vores Facebookside

Velkommen i Kalvehave Kirke