De nye retningslinjer gør, at der nu maximalt må være

50 personer i kirken.Kirkegængere skal bære mundbind, når de ikke sidder ned

og der er 2 meter mellem hver husstand. Der må nu gerne

synges med på salmerne.Hvis du ikke føler dig tryk ved at møde op i kirken, kan du følge med i gudstjenesterne på vores Facebookside


Af andre muligheder for at “komme i kirke” skal også nævnes DR’s gudstjenestetransmissioner.

Her kan nævnes morgenandagten fra Domkirken i København som en god begyndelse på dagen. Det er muligt at se den på TV på DR 2.


Andagt i hjemmet

Det er også muligt af vedligeholde og styrke sit kirkelige liv ved at holde andagt i hjemmet. Det er en praksis, der er lige så gammel som kirken selv. En sådan hjemmeandagt er helt fri i sin form, dog vil bøn, læsning og sang være led, som ville give god mening. Det eneste redskab, man behøver, er en salmebog. I tekstdelen (efter salmerne) findes foruden de kirkelige ritualer en bønnebog med forslag til bønner til de enkelte dage eller til særlige situationer. Her findes også kirkeårets tekster.


Andagten kan f.eks. holdes i skumringen, når familien er samlet. Man kan sidde omkring et bord, eller man kan ligefrem opbygge et slags husalter med levende lys og kors eller billede. Andagten kan indledes og afsluttes med en salme, f.eks.en aftensalme. Salmen kan evt. deles. Der kan læses en af kirkeårets evangelietekster fra salmebogen, eller man kan fra biblen vælge en tekst fra Det Gamle eller Nye Testamente. Der er et skatkammer af muligheder. Som bøn er Fadervor oplagt og i tilknytning til den kunne vælges en af de omtalte bønner. Et salmevers kan også tjene som bøn.


Til disse konkrete led kunne føjes stilhed, altså at man efter en læst tekst eller bøn reflekterer i stilhed over det sagte. Det kunne også være et bestemt ord fra teksten.


Ansvaret for at lede andagten kunne gå på skift i familien, eller man kunne sammen drøfte valg af salmer og tekster. Hvis man behøver hjælp til at opbygge sin hjemmeandagt, kan man altid kontakte præsten og få vejledning.


Forhåbentlig vil man opleve, at denne aktive hjemmekirkelighed vil styrke og underbygge betydningen af gudstjenesten og det kirkelige liv og det fællesskab, som udfolder sig der.


Der er forslag til hjemmeandagt på dette link

Menighedsplejen

Der er mulighed for at støtte Kalvehave menighedspleje ved at indbetale et beløb på følgende kontonumre: 6220 - 1014099 eller MobilePay 72933

Følg os på Facebook

     Helligkildestenen ved Kalvehave Kirke