Vejkirke:

Kalvehave kirke er vejkirke og har været det siden 1998. Tanken bag vejkirken er, at den vejfarende i sommerperioden skal kunne søge kirken som rasteplads. I kirken er der mulighed for at tænde et lys eller bede en stille bøn.

Af seværdigheder kan fremhæves kirkens fremragende højrenæssancealtertavle udført af mester Bertel, Vordingborg, også kaldet Bårse Herreds-mesteren, prædikestolen i bruskbarok-stil, udført 1639. På skibets sydvæg hænger et gammelt korbuekrucifiks i træ, som delvis er skåret af Næstved Madonna Mesteren. På den østre kirkegård er opstillet en sten, der minder om den helligkilde, som engang fandtes på stedet.

I 2022 er kirken åben med bemanding i perioden 26. juni til 31. juli tirsdag og torsdag fra kl. 14.30 til kl. 16.30.

Der serveres kaffe og saft, og desuden er der mulighed for en rundvisning i kirken. Kort med kirken som motiv kan købes.

Kirkens åbningstider uden for denne periode er tirsdag til torsdag fra kl. 8-16 og fredag fra kl. 8-12.

Sognet:

Kalvehave Sogn dækker kyststrækningen omkring Sjællands sydlige spids og har mod øst beliggenhed ud for Bøgestrømmen og mod syd Ulvsund.

Udover Kalvehave består pastoratet af Stensby Sogn som blev selvstændigt sogn 1. januar 1979.

Gravkammer fundet i Kalvehave Kirke


Kalvehave Kirke har været lukket for gudstjenester og kirkelige handlinger pga. indre renovering. Ved renoveringen er der blevet gravet og pudset i gulve og på vægge. Kirken erl istandsat fra a til z, og selvfølgelig håbede man på, at der dukker et eller andet op fra fortiden. Og det er præcis det, der er sket, nemlig da man gravede gulvet op i sideskibet, den såkaldte ”rytterkirke”. Her fandt man et stort underjordisk gravkammer, der indeholder en del skeletdele. Skeletterne skal nu undersøges af Nationalmuseet, og forhåbentlig finder man frem til, hvem disse sikkert prominente nedgravede personer er. Har de relation til Petersgaards ejere fra 1700-tallet, eller relaterer de sig længere tilbage til lensmand Frederik Reedtz og Sofie Høg, der i 1652 lod sideskibet opføre med den tilhørende krypt, og hvis navnetræk står på gavlen til sideskibet? Der kunne også være tale om en af kirkens præster.