Velkommen i Kalvehave Kirke

Præsten:

At engagere sig i folkekirkeligt arbejde er for mig det samme som at engagere sig i den danske kultur. Folk og kirke hænger i Danmark nøje sammen, og danskerne er stort set et kristent folk. Indvandringen har selvfølgelig bevirket, at vi også regner muslimer og folk fra andre religioner med til folket, men 80% er dog stadig medlem af Den Danske Folkekirke, så kristendommen er stadig den religion, der er mest indflydelsesrig og danner fundamentet for det livssyn, som hovedparten af danskerne står for. Derfor er det også stadig naturligt, at kirken bliver understøtte af staten.

  En ny kommission, nedsat af kirkeministeren, skal nu til at se på forholdet mellem stat og kirke, samt kirkens struktur og ledelsesformer. Det er måske et tiltrængt serviceeftersyn, men det er mit håb, at man stadig vil bevare den nuværende kirkeordning nogenlunde intakt.

  Kirken melder sig ved mange forskellige lejligheder. Først og fremmest ved søn- og helligdagene, men dertil kommer nye tiltag som spagetti-gudstjenester (fortrinsvist unge familier), babysalmesang (for mødre og fædre med småbørn), koncerter, sogneaftener, sorggrupper, læsegrupper m.m. Nogle af disse aktiviteter arrangeres i et samarbejde med menighedsrådene i Stensby, Mern og Øster Egesborg. Kirkebladet, som er fælles for Kalvehave og Stensby, fortæller om alle disse aktiviteter og bringer artikler af lokal eller kirkelig art.

  Nye aktiviteter kan komme på tale i den kommende firårs periode, uden at jeg dog forestiller mig Kalvehave Kirke som en “aktivistkirke”. Jeg håber, de nye medlemmer af det kommende menighedsråd vil få mulighed til at virkeliggøre deres nye ideer og bidrage med initiativer, der yderligere kan gøre kirken synlig og lade den fremstå som det, den er bestemt til at være, samtidig med at den tilpasser sig de nye tider.

Visioner for Kalvehave Menighedsråds arbejde 2012-16

  De lokale menighedsråd er rygraden i Folkekirken. Det er her kirken lever og ånder. Menighedsrådet skal varetage kirkebygningens vedligeholdelse, tilse kirkegårdens pasning, samt præstegårdens og præstegårdshavens ditto. Disse opgaver er meget tidskrævende, men skulle nødigt overskygge den primære opgave, nemlig at fremme kirkens liv og vækst. Det er den opgave, der også betones i det løfte, som alle nye menighedsrådsmedlemmer skal skrive under på.

  Kalvehave Kirke skulle i den kommende fire år gerne fremstå synlig og åben i den brede offentlighed og være et sted, hvor man kan føle det rart at komme, både til gudstjenester året rundt og til kirkelige handlinger, når vi mødes i glæde og sorg. Faktisk er der stort set hver søndag året rundt et tilbud om at kunne fejre gudstjeneste med prædiken, bønner, sang og ritualer, hvis man tør bevæge sig ind i den kristne religions inderste kerne. Kirken har en åben dør for alle, der vil høre budskabet om Guds rige og befrielsen fra skyld, tvivl, frygt og sorg.

  Der har været sat en del fokus på åndelighed, som har udmøntet sig i  retræte-ophold på Maribo Kloster, pilgrimsvandringer fra eller til Kalvehave, samt møder og sogneaftener om dette emne.

  Kalvehave Kirke var i sin tid en af landets første vejkirker og har bevaret denne status siden 1998. Vejkirken passes af en række frivillige i sommerferiemånederne fra juni til august, et tilbud, som ikke mindst mange turister benytter sig flittigt af.


To nye salmer

Ved gudstjenesterne nytårsaften blev der introduceret to nye salmer, der var skrevet af pastoratets præst og organist. De bringes her:

 

Snart ringer kirkeklokken ud

Tekst: Lennart Lindegaard

Melodi. ”Udrust dig helt fra Golgata”

1 Snart ringer kirkeklokken ud

for sidste gang i år.

Det nye år snart får sit skrud

frem mod sommer gennem vår.

 

2 Et lys vil vise vejen frem

hvor end vi går og står;

Det lys der blev født i Betlehem

følger os i alle år.

 

3 Med Herrens magt og engles vagt

vi disse ord må få.

De ord som Jesus selv har sagt:

”I mit rige er de små”.

 

4 Snart ringer kirkeklokken ind

for første gang i år.

Det nye år har mildt et sind

både sommer og i vår.

 

Nytårssalme 

Tekst: Knud Munck

Melodi: Himlene herre

1 Nytår fortæller, at året er omme

nytår er tegn på, at tid vejres hen.

Livet går fremad, så hastigt det skrider

alt det som var, kommer ikke igen.

 

2 Nytår er tiden for ønsker og drømme,

folk sidder tætte med dristige mål.

Livet og lykken, hvordan vil det ende?

Drømmenes mål er forløsningens bål.

 

3 Vinteren tøver, naturen står stille

vinden vil blæse derhen hvor den vil.

Træerne står med de halvnøgne grene

luften er kølig og kulden ta´r til.

 

4 En dag vil det grønnes mens tidsglasset rinder,

skabelsens kræfter vil lede os frem.

Solen skal sejre med glans i hvert øje

håbet og troen skal føre os hjem.

 

5 Hvor går vi hen, og til hvad skal vi blive?

Fremgang og medgang, det håber vi på.

Ingen kan sige, hvordan det vil ende

Gud vil bestemme, hvad vej det vil gå.