Velkommen i Kalvehave Kirke

Menighedsråd:


Menighedsrådsformand

Birgit Hasling

Sundvej 43, 4771 Kalvehave

tlf. 30 62 41 62

birgithasling@gmail.com

Kasserer for kirkekassen

Jytte Frederiksen

Langebæksgade 47,

4772 Langebæk tlf. 55 39 51 60

jaf.Frederiksen@gmail.comKasper Jørgensen

Viemosegade 72

4771 Kalvehave


Ruth Nilsson

Elmevej 1, 4771 Kalvehave

tlf. 55 38 80 91

ruth.alis.nilsson@gmail.com

Sekretær,

Kirkeværge og kontaktperson

John Thøfner

Sandvig Kohave 2, 4735 Mern, tlf. 20 47 50 42

E-mail: 188jat@gmail.com


Lizzie Jønch

4771 Kalvehave

tlf. 55 38 00 03

lj@glastag.dk


Menighedsrådsmøder i Langebæk Præstegård 

Kalvehave Menighedsråd afholder møder 2020 på følgende datoer:

 

  

Torsdag den 29. oktober fra kl. 10.00

Torsdag den 26. november fra kl. 10.00 


Der er offentlig adgang.

Præstegårdsudvalg:

Formand

John Thøfner

tlf. 20 47 50 42

E-mail: 188jat@gmail.com

Sonja Andersen

tlf. 23 68 87 47


Lizzie Jønch

tlf. 55 38 00 03

lj@glastag.dk

 Gudstjenesteudvalg

 

  Birgit Hasling

  Aktivitetsudvalg

  Formand Knud Munck

  Birgit Hasling

  Ruth Nilsson

  Claudine Bruun

 

 Bladudvalg

 Birgit Hasling