Graver ved Kalvehave kirke.

Stillingen som graver ved Kalvehave kirke, Kalvehave sogn er ledig fra den 16. marts 2020 eller efter aftale.

Ansøgning skal være menighedsrådet i hænde senest den. 10 jan 2020 kl. 12:00

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer gennemsnitligt pr. uge.

Kalvehave Sogn har ca.2022 indbyggere, og der er 4 ansatte i sognet. Kalvehave sogn er en del af Kalvehave-Stensby pastorat, med samarbejde med Stensby sogn.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

1) Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, (i et tæt samarbejde med kirkeværgen, i forbindelse med planlægning af kirkegårdens fremtidige, grav fæstelser og drift.

2) Til stillingen er der tilknyttet administrative opgaver i samarbejder med det øvrige team, der er tilknyttet kirkegården.

3) Der er ansat en Kirketjener, som varetager de kirkelige handlinger, Under kirketjenerens fravær må der påregnes arbejde på lørdage og søndage samt helligdage.

Ansættelse sker ved Kalvehave Sogns Menighedsråd, beliggende på Kirkevejen 2, 4771 Kalvehave.

Vi forventer, at du:

 • Kan arbejde selvstændig og har gode samarbejdsevner.
 • er villig til at deltage i relevante kurser. Det kan oplyses at de 5 ugers obligatoriske uddannelse for gravere, skal gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start
 • Renholde kirken og øvrige lokaler omkring kirken
 • har erfaring med arbejde inden for det grønne område – gerne fra tilsvarende stilling
 • har overblik og selvstændigt kan tilrettelægge opgaver på kirkegården
 • har IT-færdigheder på brugerniveau, gerne med kendskab til Skovbo Data.
 • har gode skriftlige formuleringsevner
 • er kreativ og har ”grønne fingre”
 • er fleksibel og har gode samarbejdsevner
 • kan møde mennesker i sorg
 • har forståelse for folkekirkens opgave og virke
 • kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

 

 • Fleksibilitet:
 •  Fleksibel betyder, at Graver forpligter sig til at varetage arbejdsopgaver, som ikke er kerneopgaver for stillingen.
 •  

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.315,23 kr. – 351.298,78 kr. (Nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 294.315,23 kr. (nutidskroner.)

Ansøgere med gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2. Årslønnen aftales her indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 365.636,83 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 301.113,39 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg og aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til: Kontaktperson John Thøfner tlf. 2047 5042

Ansøgning med relevante bilag stiles til: Kontaktperson John Thøfner 7481fortrolig@sogn.dk

Ansøgning skal være menighedsrådet i hænde senest den. 10 jan 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i løbet uge 3 og uge 4, 2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Ansøger skal være indforstået med, at der indhentes børneattest.

Der vil være 3 måneders prøvetid.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Velkommen i Kalvehave Kirke