Konfirmation:

 Konfirmander 2022

Konfirmation 2022 i Stensby og Kalvehave 


I foråret 2022 er der konfirmation i Stensby og Kalvehave kirker for unge, der går i 7. klasse i skoleåret 2021/22. Det bliver undertegnede, som er ansat som vikarierende sognepræst, der skal stå for undervisningen. Det glæder jeg mig til.  


Undervisningen begynder med en ”pilgrimsvandring” lørdag den 11. september. Derefter er der undervisning for elever fra Stensved skole om fredagen før/efter skoletid fra uge 43 og frem til konfirmationen. Tid og sted følger.

Elever på Kalvehave Skole og Børnehus undervises på skolen, nærmere følger.  


Indskrivning til konfirmation i Kalvehave kirke sker ved henvendelse til præsten og/eller elektronisk 

 

Tilmelding skal ske til sognepræst Karin Andersen på mail kaa@km.dk. Oplys konfirmandens navn, klasse og skole og ønsket dato/kirke for konfirmationen. Så får I hurtigst muligt mere at vide om undervisningen. I stedet for indskrivning ved fremmøde, vil jeg invitere til forældremøde i oktober/november, hvor vi kan hilse på hinanden, og I kan stille spørgsmål. Indtil da er I altid velkomne til at skrive eller ringe til mig.

 

Som udgangspunkt bliver man konfirmeret i det sogn, man bor i. Ved man ikke, hvilket sogn, man bor i, kan det slås op via www.sogn.dk. Skriv i tilmeldingen, hvis konfirmationen skal ske i en anden kirke end bopælssognets.

 

Af juridiske grunde skal der også ske tilmelding elektronisk, hvor (begge) forældre/personer med forældremyndighed skal underskrive digitalt. Det kan ske her 


Konfirmationerne for skoleåret 2021/22 er planlagt til: 


Søndag den 8. maj 2022 i Kalvehave kirke 

Fredag den 13. maj 2022 i Stensby kirke 

Søndag den 29. maj 2022 i Kalvehave kirke (Kalvehave skole og Børnehus) 

Tidspunkter følger, når vi ved, hvor mange, der skal konfirmeres.  

 

Venlig hilsen 

Kst. sognepræst Karin Andersen 

Mail kaa@km.dk, tlf. 29 42 76 49 

 

Konfirmationerne de kommende år: 


Fra 2023 år bliver konfirmationerne rykket til 8. klasse. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke er konfirmandundervisning og konfirmation i skoleåret 2022/23, men først igen i 2023/24 af elever, der til den tid går i 8. klasse.  


Konfirmationsdatoerne er de tidligere udmeldte:

Kalvehave kirke søndag den 21. april 2024

Stensby kirke fredag den 26. april 2024

Kalvehave kirke søndag den 12. maj (Kalvehave Skole og Børnehus). I 2025 er det i Stensby kirke søndag den 9. maj

Kalvehave kirke fredag den 16. maj 

Kalvehave kirke den 1. juni (Kalvehave Skole og Børnehus).