Gudstjenester Kalvehave Kirke:

Dato                           Tid             Præst                                                                           

Til disse gudstjenester inviteres også beboerne fra de nærliggende pensionistboliger.

 

Gudstjenester

Dato             Kalvehave   


16. februar

Septuagesima                   kl. 10.30 Eva Brinck Jensen Kor


22. februar

Familiegudstjeneste         kl. 11.00 Knud Munck


23. Februar                     

Fastelavn                           kl. 10.30 Knud Munck Kor


8. marts 

2. søndag i fasten             kl. 10.30  Knud Munck


14. marts

Familiegudstjeneste         kl. 12.00  Eva Brinck Jensen


22. marts

Midfaste                            kl. 10.30  Knud Munck


4. april 

Familiegudstjeneste         kl. 11.00  Knud Munck


9. april

Palmesøndag                    kl. 10.30  Knud Munck  Fællesspisning


12. april 

Påskedag                          kl. 9.00    Knud Munck


26. april

2. søndag efter påske      kl. 9.00   Alex Mark Knudsen


3. maj

Konfirmation                    kl. 10.30  Knud Munck


10. maj

4. søndag efter påske     kl.  9.00   Eva Brinck Jensen


21. maj

Kr. Himmelfart                kl. 10.30  Knud Munck


30. maj

Familiegudstjeneste       kl. 11.00  Knud Munck


31. maj

Pinsedag                         kl. 10.30  Knud Munck


7. juni

Trinitatis                         kl.  9.00   Knud Munck


21. juni

2. søndag e. trinitatis     kl. 10.30 Knud Munck


 

 

 

 onsdag den 18. december kl 14.30 ved Knud Munck

onsdag den 8. januar kl. 14.30 ved Knud Munck

onsdag den 5. februar kl. 14.30 ved Knud Munck

onsdag den 4. marts kl. 14.30 ved Knud Munck

onsdag den 8. april kl. 14.30 ved Knud Munck

onsdag den 5. maj kl. 14.30 ved Knud Munck


Gudstjenester/sammenkomster

på plejecentret ”Skovbo” i Langebæk  kl- 14.30

Velkommen i Kalvehave Kirke