Dagsorden:


Næste menighedsrådsmøde er


Den 27. maj  


Hvis restriktioner hindrer at mødet er åbent, men I vil  følge mødet, kan du sende en mail til Hanne senest dagen før mødet på: 1mosekone@gmail.com, så får du et link tilsendt til online møde på Google Meet