Dagsorden:


Næste menighedsrådsmøde er


Den 22. april  Dagsorden


Hvis restriktioner hindrer at mødet er åbent, men I vil  følge mødet, kan du sende en mail til Hanne: 1mosekone@gmail.com, så får du et link tilsendt til online møde på Google Meet