Velkommen i Kalvehave Kirke

Aktiviteter:


Aktiviteter:.


”Syng julen ind”

Søndag den 13. december kl.10.30 i Kalvehave Kirke

Menigheden synger nogle af de kendte julesange

Der er også Lucia-optog ved spejderne.

 

Juleaften.

Der er to gudstjenester Juleaften den 24. december  kl. 1400 og kl. 16.00. Der må være 50 personer ved hver gudstjeneste og vi håber, man vil finde en passende fordeling.


Nytårsaften

Den 31. december er der gudstjeneste kl.13.10 i Stensby og kl.15.00 i Kalvehave Kirke. Der bliver en kort prædiken, og vi synger de traditionelle nytårssalmer. Bagefter serveres der champagne og kransekager.

 

Afskedsgudstjeneste

Søndag den 31. januar kl.9.30 og 11.00 i henholdsvis Kalvehave Kirke og Stensby Kirke er der afskedsgudstjeneste for Knud Munck. Efter hver gudstjeneste vil der være en mindre reception.

 

Kyndelmisse som fællesgudstjeneste mellem de fire Langebækkirker

Afholdes i år i Stensby Kirke kl.15.00. Kyndelmisse er en fejring af, at mørkets tid snart er forbi, og at den lyse tid nærmer sig. Der synges vintersange, tændes lys, oplæses digte og fremsiges bønner. Der er billedprædiken ved AMK.


Aktiviteter:

To møder i Folkeuniversitetet om russiske forfattere

Leo Tolstoj: Krig og fred. En litterær og historisk gennemgang. Tirsdag den 10. november kl.19.00 i Mern præstegård

  Nikolaj Gogol: Skt. Petersborg-novellerne og Døde Sjæle. Litterære analyser og et blik på 1800-tallets Rusland. Torsdag den 19. november kl.19.00 i Langebæk Præstegård.