Velkommen i Kalvehave Kirke

Aktiviteter:


Aktiviteter:På grund af Corona-krisen er konfirmationen i

Kalvehave Kirke flyttet til 16. august 2020.


Tirsdag den 18. august kl.19.00 i Kalvehave Kirke:

En aften med salmedigteren Sten Kaalø (f. 1945), der til daglig også er frimenighedspræst i Bovlund i Sønderjylland.

  Egentlig var Kaalø skuespiller og skrev digte ved siden af. Han debuterede med digtsamlingen ”Med hud og hår” (1969), som blev solgt fra Sigvaldis barnevogn på Strøget i København. Siden fulgte en masse andre digtsamlinger, foruden romaner, noveller, prædikener, skuespil og børnebøger. Senest har han skrevet en lang række salmer, hvor han bl.a. arbejdede sammen med en præst fra Københavns Domkirke. Det er også blevet til flere salmesamlinger. I salmebogen finder man to af hans salmer, hvoraf den mest kendte er nr.70: ”Du kom til vor runde jord”.Pilgrimsvandring

I lighed med sidste år er der pilgrimsvandring på Bogø i samarbejde med Mern, Damsholte og Fanefjord-Bogø kirker. Vi mødes ved Bogø Kirke den 13. september kl.10.00 og ventes tilbage til samme sted ca. kl.15. Husk madpakke og fornuftigt fodtøj. Evt. regntøj. Tilmelding ikke nødvendigt.


Sogneaften

Det græske kongehus

Det er ved sogneaftenen torsdag den 17. september kl.19.00 i Langebæk Præstegård kommer tdl. kontorchef i udenrigsministeriet Lars Bærentzen til Langebæk Præstegård og fortæller om ”dengang det græske kongehus blev dansk”. Foredraget skildrer, hvad det betød for Grækenland - og for Danmark - at en dansk prins blev konge i Athen. Den 31. oktober 1863 blev den danske prins Vilhelm således udråbt til konge af Grækenland under navnet Georgios I. Kongen kom til at regere i 50 år, indtil han den 18. marts 1913 blev myrdet af en sindsforvirret mand i Thessaloniki, en by, som den græske hær, under kommando af kongens søn Konstantin, netop havde erobret.

 

Spil/syng dansk i Kalvehave

Torsdag den 29. oktober kl.19.00 i Kalvehave Kirke.

En god tradition i Kalvehave Kirke er, at der afholdes ”Spil/syng dansk dag”. På landsplan opstod traditionen som værende sidste torsdag i oktober. Senere er det blevet til torsdag i uge 44. Som det er nu, bliver det fejret flere dage i denne uge over hele landet. I Kalvehave har vi valgt modellen torsdag i uge 44. melodier, der er skrevet/komponeret af danskere. Sproget, det er skrevet på, har ingen betydning.

  I år vil Kalvehave Kirke danne ramme om sang fra den bredde danske sangskat, og det være sig både gamle og nye sange. Fire kor fra Sydsjælland – ”Vordingborg Herrekor”, ”Sangforeningen Stjernen”, ”KS-menighedskor” samt et overraskelseskor vil synge os igennem aftenen. Der vil være rig lejlighed til at synge med, da der også er indlagt fællessange.

  Der bliver en lille pause, hvor der er mulighed for en kop kaffe/the og et stykke kage. Kalvehave Menighedsråd byder alle vel mødt! Husk din nabo vil måske også med.


Foredrag om storkollektivet ”Svanholm” er udsat til efteråret.

Sogneaften i Langebæk Præstegård om Storkollektivet Svanholm ved en af beboerne, Jeanet Masassila. 1978 købte en flok mennesker Svanholm Gods i Nordsjælland. Mange af 70’erne kollektiver er enten blevet opløst eller omdannet til mindre forpligtende bofællesskaber. Men Svanholm Gods er stadig ejet og drevet af et storkollektiv. I foredraget fortælles om og vises billeder fra det store økologiske landbrug, fælleskøkkenet, fællesmøderne, den fælles økonomi og børnelivet. Foredraget indeholder selvfølgelig også lidt af historien om det gamle Svanholm Gods, der har eksisteret siden 1200-tallet.

  Hovedfokus i foredraget er dog kollektivet, som det fungerer i dag. Svanholm er med til at vise vejen mod en verden, hvor mennesker er i balance med sine omgivelser. De arbejder målrettet med selvforsyning af mad og energi og med at begrænse følgerne af det store forbrug. Foredraget giver anledning til refleksion over det liv, der leves i dagens Danmark og muligheden for alternative livsformer. De fleste tilhørere vil stille sig spørgsmålet: Ville jeg kunne bo sådan et sted?