Velkommen i Kalvehave Kirke

Aktiviteter:


Aktiviteter:.

Høstgudstjeneste 

KALVEHAVE KIRKE   Søndag d. 27. September

kl. 10:30

Ved Pastor Knud Munck.
Organist Lennart og Kirkesanger Anja,

samt Kalvehaves kirke kor.

Spejderne deltager med et stort udvalg af egne

friskplukkede frugter, grøntsager og lækre syltede

produkter samt hjemmebagte boller.

Der bydes på kirkekaffe og kage,

efter gudstjenesten og alle er meget velkomne.

M.V.H.

Kalvehave Kirke

.


 

Spil/syng dansk i Kalvehave

Torsdag den 29. oktober kl.19.00 i Kalvehave Kirke.

En god tradition i Kalvehave Kirke er, at der afholdes ”Spil/syng dansk dag”. På landsplan opstod traditionen som værende sidste torsdag i oktober. Senere er det blevet til torsdag i uge 44. Som det er nu, bliver det fejret flere dage i denne uge over hele landet. I Kalvehave har vi valgt modellen torsdag i uge 44. melodier, der er skrevet/komponeret af danskere. Sproget, det er skrevet på, har ingen betydning.

  I år vil Kalvehave Kirke danne ramme om sang fra den bredde danske sangskat, og det være sig både gamle og nye sange. Fire kor fra Sydsjælland – ”Vordingborg Herrekor”, ”Sangforeningen Stjernen”, ”KS-menighedskor” samt et overraskelseskor vil synge os igennem aftenen. Der vil være rig lejlighed til at synge med, da der også er indlagt fællessange.

  Der bliver en lille pause, hvor der er mulighed for en kop kaffe/the og et stykke kage. Kalvehave Menighedsråd byder alle vel mødt! Husk din nabo vil måske også med.


Foredrag om storkollektivet ”Svanholm” er udsat til efteråret.

Sogneaften i Langebæk Præstegård om Storkollektivet Svanholm ved en af beboerne, Jeanet Masassila. 1978 købte en flok mennesker Svanholm Gods i Nordsjælland. Mange af 70’erne kollektiver er enten blevet opløst eller omdannet til mindre forpligtende bofællesskaber. Men Svanholm Gods er stadig ejet og drevet af et storkollektiv. I foredraget fortælles om og vises billeder fra det store økologiske landbrug, fælleskøkkenet, fællesmøderne, den fælles økonomi og børnelivet. Foredraget indeholder selvfølgelig også lidt af historien om det gamle Svanholm Gods, der har eksisteret siden 1200-tallet.

  Hovedfokus i foredraget er dog kollektivet, som det fungerer i dag. Svanholm er med til at vise vejen mod en verden, hvor mennesker er i balance med sine omgivelser. De arbejder målrettet med selvforsyning af mad og energi og med at begrænse følgerne af det store forbrug. Foredraget giver anledning til refleksion over det liv, der leves i dagens Danmark og muligheden for alternative livsformer. De fleste tilhørere vil stille sig spørgsmålet: Ville jeg kunne bo sådan et sted?