Aktiviteter:
Slip liver løs! i Langebæk Præstegård

Torsdag den 20. februar kl. 19.00 holder

Fhv. sognepræst og forfatter Preben Kok foredrag

om at slippe livet løs.

Han er kendt fra TV og for sine to bestseller bøger

"Skæld ud på Gud" og "Slip livet løs"

Ved siden af præstegerning har han også uddannet sig

som psykoterapeut.

I den egenskab var han i DR"-programmet "Skriftestolen",

hvor Sissel-Jo Gazan søgte råd og vejledning hos ham om den svære kærlighed..Særlige gudstjenester

Gudstjeneste for og med konfirmander

  Konfirmandgudstjeneste søndag den 1. marts kl.10.30 i Stensby Kirke. Her vil konfirmanderne stå for gudstjenesten. Bønner, læsninger og prædiken.

Særligt ved påsken

  Palmesøndag den 5. april kl.10.30 i Stensby Kirke - mini-konfirmander med skuespil, vise tegninger alt i børnehøjde

  Skærtorsdag den 9. april kl.10.30 i Kalvehave Kirke. Fællesspisning med lammegryde efter gudstjenesten. Tilmelding til John Thøfner!

  Langfredag den 10.april kl.10.30 i Stensby Kirke. Liturgisk gudstjeneste med de ni læsninger.

  Påskedag den 12. april kl. 9.00 og 10.30 i henholdsvis Kalvehave og Stensby kirker. Koret ???

  1. påskedag den 13. april kl.10.30 i Stensby Kirke ved EBJ

Provstigudstjeneste

  Fælles provstigudstjeneste på Bogø 2. pinsedag den 1. juni kl.11.00.

Provstiets præster arrangerer fællesgudstjeneste for provstiets menigheder. Det foregår udenfor i et telt i arealet ved siden af præstegården. Bagefter kan man gå rundt i boderne og få et traktement med kaffe, øl og vand. Der vil også være forskellige udstillinger.

  Minikonfirmand-afslutning i Stensby Kirke palmesøndag den 5. april kl.10.30.

De små konfirmander opfører et spil, vi synger nogle sange, og der er udstilling af tegninger.


Foredragsaften om børnehjem i Indien
Fysioterapeut Yrsa Grüning, Vordingborg, har et varmt hjerte og har kastet det på fattige børn i Indien. Hun fortæller torsdag den 19. marts kl.19.00 i Langebæk Præstegård om det børnehjem, hun har skabt, og det store humanitære arbejde, der udgår herfra. Børnehjemmet af afhængig af donationer fra Danmark. – Der er gratis adgang, og der kan købes skønne indiske tørklæder.


Foredrag om storkollektivet ”Svanholm”

Tirsdag den 14. april kl. 19.00 er der sogneaften i Langebæk Præstegård om Storkollektivet Svanholm ved en af beboerne, Jeanet Masassila. 1978 købte en flok mennesker Svanholm Gods i Nordsjælland. Mange af 70’erne kollektiver er enten blevet opløst eller omdannet til mindre forpligtende bofællesskaber. Men Svanholm Gods er stadig ejet og drevet af et storkollektiv. I foredraget fortælles om og vises billeder fra det store økologiske landbrug, fælleskøkkenet, fællesmøderne, den fælles økonomi og børnelivet. Foredraget indeholder selvfølgelig også lidt af historien om det gamle Svanholm Gods, der har eksisteret siden 1200-tallet.

  Hovedfokus i foredraget er dog kollektivet, som det fungerer i dag. Svanholm er med til at vise vejen mod en verden, hvor mennesker er i balance med sine omgivelser. De arbejder målrettet med selvforsyning af mad og energi og med at begrænse følgerne af det store forbrug. Foredraget giver anledning til refleksion over det liv, der leves i dagens Danmark og muligheden for alternative livsformer. De fleste tilhørere vil stille sig spørgsmålet: Ville jeg kunne bo sådan et sted?

 

Sangeftermiddage på Skovbo

Kalvehave og Stensby Menighedsråd er gået sammen om at arrangere sangeftermiddage på Skovbo Plejecenter én gang i kvartalet. Næste gang er onsdag den 18. marts kl 14.00.
Sommerudflugt lørdag den 16. maj 9.30-ca.20
Vi tilbyder en bustur til Lolland: Våbensted Kirke, ”Dodekalitten”, (kunstudsmykning bestående af 12 sten), Hestehoved og Maribo-søerne. Spisning: Hotel Nysted Havn.
Opsamlinger: 9.30: Mern (forsamlingshuset); 9.45: Kalvehave (cykelhandleren), 9.50: Gl. Langebæk (busstoppestedet) (bus nr.1); 9.45: Langebæk (Skovbo); 10.00: Stensved (sportspladsen) (bus nr.2).
Tilmelding: Langebæk Præstegård på tlf. 55 39 50 37 senest den 11. maj.
Pris: 300 kr., som betales i bussen.
Alle er velkomne!
Arrangør: Menighedsrådene i Kalvehave-Stensby og Mern-Øster Egesborg

Velkommen i Kalvehave Kirke