Velkommen i Kalvehave Kirke

Aktiviteter:


Aktiviteter:På grund af Corona-krisen er konfirmationen i

Kalvehave Kirke den 3. maj aflyst.

Vi melder tilbage med en ny dato snarest.


Også fællesspisningen i forbindelse med

skærtorsdag i Kalvehave Kirke er aflyst.


Provstigudstjeneste

  Fælles provstigudstjeneste på Bogø 2. pinsedag den 1. juni kl.11.00.

Provstiets præster arrangerer fællesgudstjeneste for provstiets menigheder. Det foregår udenfor i et telt i arealet ved siden af præstegården. Bagefter kan man gå rundt i boderne og få et traktement med kaffe, øl og vand. Der vil også være forskellige udstillinger.

  Minikonfirmand-afslutning i Stensby Kirke palmesøndag den 5. april kl.10.30.

De små konfirmander opfører et spil, vi synger nogle sange, og der er udstilling af tegninger.


Foredrag om storkollektivet ”Svanholm” er udsat til efteråret.

Sogneaften i Langebæk Præstegård om Storkollektivet Svanholm ved en af beboerne, Jeanet Masassila. 1978 købte en flok mennesker Svanholm Gods i Nordsjælland. Mange af 70’erne kollektiver er enten blevet opløst eller omdannet til mindre forpligtende bofællesskaber. Men Svanholm Gods er stadig ejet og drevet af et storkollektiv. I foredraget fortælles om og vises billeder fra det store økologiske landbrug, fælleskøkkenet, fællesmøderne, den fælles økonomi og børnelivet. Foredraget indeholder selvfølgelig også lidt af historien om det gamle Svanholm Gods, der har eksisteret siden 1200-tallet.

  Hovedfokus i foredraget er dog kollektivet, som det fungerer i dag. Svanholm er med til at vise vejen mod en verden, hvor mennesker er i balance med sine omgivelser. De arbejder målrettet med selvforsyning af mad og energi og med at begrænse følgerne af det store forbrug. Foredraget giver anledning til refleksion over det liv, der leves i dagens Danmark og muligheden for alternative livsformer. De fleste tilhørere vil stille sig spørgsmålet: Ville jeg kunne bo sådan et sted?

 
Sommerudflugt lørdag den 16. maj 9.30-ca.20
Vi tilbyder en bustur til Lolland: Våbensted Kirke, ”Dodekalitten”, (kunstudsmykning bestående af 12 sten), Hestehoved og Maribo-søerne. Spisning: Hotel Nysted Havn.
Opsamlinger: 9.30: Mern (forsamlingshuset); 9.45: Kalvehave (cykelhandleren), 9.50: Gl. Langebæk (busstoppestedet) (bus nr.1); 9.45: Langebæk (Skovbo); 10.00: Stensved (sportspladsen) (bus nr.2).
Tilmelding: Langebæk Præstegård på tlf. 55 39 50 37 senest den 11. maj.
Pris: 300 kr., som betales i bussen.
Alle er velkomne!
Arrangør: Menighedsrådene i Kalvehave-Stensby og Mern-Øster Egesborg