Velkommen i Kalvehave Kirke

Aktiviteter:


Aktiviteter:.


Spil/syng dansk i Kalvehave  -  Dette arrangement er aflyst pga corona

Torsdag den 29. oktober kl.19.00 i Kalvehave Kirke.Foredrag om storkollektivet ”Svanholm” er udsat til efteråret.

Sogneaften i Langebæk Præstegård om Storkollektivet Svanholm ved en af beboerne, Jeanet Masassila. 1978 købte en flok mennesker Svanholm Gods i Nordsjælland. Mange af 70’erne kollektiver er enten blevet opløst eller omdannet til mindre forpligtende bofællesskaber. Men Svanholm Gods er stadig ejet og drevet af et storkollektiv. I foredraget fortælles om og vises billeder fra det store økologiske landbrug, fælleskøkkenet, fællesmøderne, den fælles økonomi og børnelivet. Foredraget indeholder selvfølgelig også lidt af historien om det gamle Svanholm Gods, der har eksisteret siden 1200-tallet.

  Hovedfokus i foredraget er dog kollektivet, som det fungerer i dag. Svanholm er med til at vise vejen mod en verden, hvor mennesker er i balance med sine omgivelser. De arbejder målrettet med selvforsyning af mad og energi og med at begrænse følgerne af det store forbrug. Foredraget giver anledning til refleksion over det liv, der leves i dagens Danmark og muligheden for alternative livsformer. De fleste tilhørere vil stille sig spørgsmålet: Ville jeg kunne bo sådan et sted?