Velkommen i Kalvehave Kirke

Vejkirke:

Kalvehave kirke er vejkirke og har været det siden 1998. Tanken bag vejkirken er, at den vejfarende i sommerperioden skal kunne søge kirken som rasteplads. I kirken er der mulighed for at tænde et lys eller bede en stille bøn.

Af seværdigheder kan fremhæves kirkens fremragende højrenæssancealtertavle udført af mester Bertel, Vordingborg, også kaldet Bårse Herreds-mesteren, prædikestolen i bruskbarok-stil, udført 1639. På skibets sydvæg hænger et gammelt korbuekrucifiks i træ, som delvis er skåret af Næstved Madonna Mesteren. På den østre kirkegård er opstillet en sten, der minder om den helligkilde, som engang fandtes på stedet.

I 2018 er kirken åben med bemanding i perioden 26. juni til 3.august tirsdag til fredag fra kl. 13.30 til kl. 16.30.

Der serveres kaffe og saft, og desuden er der mulighed for en rundvisning i kirken. Kort med kirken som motiv kan købes.

Kirkens åbningstider uden for denne periode er tirsdag til torsdag fra kl. 8-16 og fredag fra kl. 8-12.

Sognet:

Kalvehave Sogn dækker kyststrækningen omkring Sjællands sydlige spids og har mod øst beliggenhed ud for Bøgestrømmen og mod syd Ulvsund.

Udover Kalvehave består pastoratet af Stensby Sogn som blev selvstændigt sogn 1. januar 1979.

Sogneportalen

Roskilde Stift                                                                                 

Vejkirke                                                                                 

Copyright © 2012   Kalvehave Kirke   All Rights Reserved