Salmer Kalvehave og Stensby Kirke

 

 

Salmer for juni måned

 

Dåbssalme: DDS 448 V. 4-6 (mel. Hovland)

Altergangssalme: DDS 380 V. 5+6 (mel. Hartmann)

 

1.s.e. trin. – 3. juni – Stensby 9.00

(Luk. 12, 13-21)

AMK er præst

 

2.s.e. trin. – 10. juni – Kalvehave 9.00 – Stensby 10.30 (Kaffe)

(Luk. 14, 25-35)

748 Nu vågne alle Guds fugle små

KUN STENSBY: 375 Alt står i Guds faderhånd

450 Du kommer, Jesus, i vor dåb (mel. Genève)

674 Sov sødt barnlille

13 Måne og sol

 

3.s.e. trin – 17. juni – Kalvehave 10.30 (Kaffe)

(Luk. 15, 11-32)

747 Lyset engel går md glans

401 Guds ord det er vort arvegods

501 Herre, jeg har handlet ilde

167 Hører I, vor Herre kalde (mel. Kirken er som Himmerige)

31 Til himlene rækker

 

4.s.e.trin – 24. juni – Kalvehave 9.00 – Stensby 10.30 (Kaffe)

(Matt. 5, 43-48)

7 Herre Gud, dit dyre navn (mel. norsk)

KUN STENSBY: 1 Guds menighed, syng (mel. svensk)

688 Skal kærlighed sin prøve stå (mel. Vor Herres Jesu mindefest)

441 Alle mine kilder

373 Herre, jeg vil gerne tjene

 

 

Med kirkelig hilsen

Knud & Lennart

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012   Kalvehave Kirke   All Rights Reserved

Velkommen i Kalvehave Kirke