Menighedsråd:


Menighedsrådsformand

Birgit Hasling

Sundvej 43, 4771 Kalvehave

tlf. 30 62 41 62

birgithasling@gmail.com

Kasserer for kirkekassen

Jytte Frederiksen

Langebæksgade 47,

4772 Langebæk tlf. 55 39 51 60

jaf.Frederiksen@gmail.comNina Pock

Hjortsøgårdvej, 4771 Kalvehave,

tlf. 29 36 26 27

ninapock@familie.tele.dk


Ruth Nilsson

Elmevej 1, 4771 Kalvehave

tlf. 55 38 80 91

ruth.alis.nilsson@gmail.com

Sekretær,

Kirkeværge og kontaktperson

John Thøfner

Sandvig Kohave 2, 4735 Mern, tlf. 20 47 50 42

E-mail: 188jat@gmail.com


Lizzie Jønch

4771 Kalvehave

tlf. 55 38 00 03

lj@glastag.dk


Menighedsrådsmøder i Langebæk Præstegård afholdes kl.10.00-12.00:

Kalvehave Menighedsråd afholder møder 2019 på følgende datoer:29. august - 26. september - 31. oktober - 28. november -


Der er offentlig adgang.

Præstegårdsudvalg:

Formand

John Thøfner

tlf. 20 47 50 42

E-mail: 188jat@gmail.com

Sonja Andersen

tlf. 23 68 87 47


Hanrik Pødenphant

tlf. 20 43 27 93

Lizzie Jønch

tlf. 55 38 00 03

lj@glastag.dk

 Kirkegårdsudvalg

 Nina Pock

 Ruth Nilsson

 Lizzie Jønch


 Gudstjenesteudvalg

  Nina Pock

  Birgit Hasling

 Aktivitetsudvalg

 Formand Knud Munck

 Birgit Hasling


Ruth Nilsson

 Claudine Bruun

Henrik Pødenphant

Velkommen i Kalvehave Kirke

 Bladudvalg

 Birgit Hasling